SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Co jsou zkoušky hořlavosti a jak se na ně můžete připravit?

Co jsou zkoušky hořlavosti a jak se na ně můžete připravit?

Zkoušky hořlavosti materiálů jsou jedním z nejrozšířenějších testů interiérových dílů pro automobilový průmysl. Toto testování se však využívá i u mnoha dalších materiálů, nejen v automobilovém průmyslu. Samotná zkouška je popsána dopodrobna v příslušných normách, jako je např.: ČSN ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, nebo TL 1010.

Zkoušky hořlavosti materiálů jsou jedním z nejrozšířenějších testů interiérových dílů pro automobilový průmysl. Toto testování se však využívá i u mnoha dalších materiálů, nejen v automobilovém průmyslu. Samotná zkouška je popsána dopodrobna v příslušných normách, jako je např.: ČSN ISO 3795, DIN 75200, FMVSS 302, nebo TL 1010.

Přístrojové vybavení pro tyto normy je vcelku jednoduché. Z principu se jedná o kahan a držák vzorku v uzavřené skřínce. Implementace tohoto zařízení do laboratoře má však svá úskalí a my v praxi neustále narážíme na opakující se problémy, kterým naši zákazníci čelí. Proto bychom chtěli tímto krátkým článkem poskytnout úvodní informace pro každého, kdo potřebuje laboratoř vybavit pro zkoušky hořlavosti.

Je třeba oddělit různé typy zkoušek hořlavosti a k nim příslušné přístroje.

Nyní se budeme věnovat menšímu přístroji HMV, od výrobce Atlas MTT, který je určen pro normy zmíněné v úvodu dnešního článku. Přístroj Atlas HMV, by měl být umístěn v digestoři. Zkušební normy požadují určitou rychlost proudění vzduchu kolem přístroje během zkoušky. Digestoř kromě proudění vzduchu využijeme pro odvod spalin, protože se jedná o velice "špinavou" zkoušku.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/hmv/m233-f-atlas-hmv.gif
(obrázek: Přístroj HMV - Atlas MTT)

Základní požadavky na zařízení HMV určuje norma. Ty z velké části splní samotné provedením přístroje, svou geometrií a vybavením, které je v souladu s ní. Norma dále požaduje, aby byl přístroj umístěn v prostředí s relativně malým a regulovaným prouděním vzduchu a také určuje plyn, který má být spalován.

Umístění přístroje a stavební připravenost.

Digestoř by měla mít odtahový motor s regulací. Minimální velikost takové digestoře aby se dovnitř pohodlně vešel přístroj HMV a regulátor průtoku plynu Atlas AGC (nebo jeho manuální verze MGC) je 1000 mm na šířku. Optimální se jeví digestoře o šířce pracovní plochy 1200 mm. Digestoř musí mít alespoň jednu elektrickou zásuvku na 230 V, případně průchodku pro napájecí kabel regulátoru. A samozřejmě přípojku na plyn. Zejména při pálení plastů je nutné mít vnitřní prostor digestoře chemicky odolný.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/hmv/m233-acg.gif
(obrázek: regulátor průtoku plynu Atlas AGC)

Digestoř vyžaduje stavební připravenost. Je nutné připravit prostup stěnou pro odtahové potrubí, podobně jako u kuchyňské digestoře, dále přívod elektřiny a plynu (viz dále). A případně i vodu a napojení na odpad, pokud ho využijete. Pro provoz zařízení HMV není voda nutná. Před samotným objednáním probíhá vždy na místě instalace konzultace stavební připravenosti a vhodného typu a vybavení digestoře se zástupcem jejího výrobce. Pokud je přístroj umístěn ve kvalitní a správně navržené digestoři, není důvod k obavám ze zašpinění okolí. A lze ho tedy umístit i mezi citlivé laboratorní přístroje.

U našich zákazníků jsou tyto komory běžně v jedné místnosti s klimatickými komorami, Xenotesty a dalšími přístroji. Společnost KAITRADE je schopna zajistit i dodávku digestoře prostřednictvím renomovaných výrobců, přičemž zmíněné konzultace před objednáním se účastní přímo odborníci od jejich dodavatelů.

Připojení zařízení na plyn.

Komoru lze k přívodu plynu připojit buď přímo, nebo přes volitelný regulátor. Doporučujeme použití regulátoru, který stabilizuje průtok plynu kahanem, umožní připojení většího, snáze regulovatelného tlaku (>20kPa) a v případě volby automatické varianty regulátoru i do značné míry usnadní samotné testování. Důležité je dbát na druh plynu, který bude použit jako palivo. V žádném případě nelze použít Propan-Butan. A to nejen kvůli jeho výhřevnosti, která neodpovídá normě, ale také kvůli velkému riziku vzniku korozivních spalin, které mohou výrazně zkrátit životnost přístroje.

Normy evropského původu požadují tzv. směs zemních plynů. Normy vzniklé v USA potom použití metanu. Obecně je kritériem výhřevnost plynu, která je v normách specifikovaná. A zatím nikdy nebyl problém pokud zákazník používal jeden plyn pro všechny normy. Obvykle dostupnější metan. Pokud není v místě instalace rozvod plynu a není možné jej ani dodatečně přivést, lze použít tlakovou lahev s vhodným plynem, jako je například běžně dostupný Metan 2.5.

Podobně jako u dodávky digestoře, jsme schopni zajistit i dodávku vhodného plynu v podobě tlakové lahve a odpovídajícího regulačního ventilu. Zákazník pak zajistí pouze zapojení a revizi oprávněným technikem.

Další požadavky při instalaci zařízení.

Pokud uvažujete o akreditaci zkoušky hořlavosti, měli byste mít v laboratoři i kalibrované stopky pro měření času hoření a měřítko (cm) pro nastavení výšky plamene. Ačkoli součástí dodávky jsou jak digitální stopky, tak nerezové pravítko (dále například křesadlový zapalovač), jsou dodaná měřidla použitelná pouze jako orientační.

Místo pro instalaci by mělo být předem konzultováno s hasiči, plynaři a bezpečnostními techniky v závodě. A jeho okolí vybaveno prostředky protipožární ochrany a nezbytnými označeními dle všech relevantních předpisů.

Vybavit laboratoř pro zkoušky hořlavosti vyžaduje dobré přípravy, ale není to zase tak velká výzva, pokud máte zkušenosti jako my. Rádi Vám pomůžeme už v počátku Vašich úvah o pořízení tohoto vybavení. Odborná instalace všech součástí dodávky a zaškolení obsluhy z naší strany je potom samozřejmostí.

Tolik ve stručnosti k zařízení HMV. Větší přístroje, pro zkoušky dle norem UL94 nebo FAA, mají paradoxně jednodušší požadavky díky své komplexnosti, jelikož jsou samy sobě digestoří. Pokud by se Vaše požadavky týkaly zkoušek dle UL94 nebo FAA, rádi s Vámi také vše osobně prodiskutujeme.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality