SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Zařízení Atlas UVC Test podporuje boj proti virům a bakteriím.

Zařízení Atlas UVC Test podporuje boj proti virům a bakteriím.

Svět kolem nás se za necelý rok změnil více, než bychom si kdy dokázali představit. A zdá se, že je to pořád jen začátek. Celosvětové rozšíření viru Covid-19 podnítilo překotný a zcela bezprecedentní vývoj nejrůznějších postupů a technologií sloužících k jeho potírání a prevenci. Veliký rozmach zažívají také technologie sloužící k desinfekci prostor a materiálů. Jednou z nejrozšířenějších technologií jsou germicidní UV lampy.

Tyto lampy pracují s UVC zářením, které likviduje kontaminaci materiálů bakteriemi a viry. Zpravidla jsou naladěny na vlnovou délku 254 nm, která je k tomuto účelu ideální. Otázkou také zůstává, jak takové časté používání těchto prostředků ovlivní desinfikované povrchy, jako je čalounění, pracovní plochy a plastové pláště elektronických zařízení? Ovlivní UVC záření životnost těchto materiálů? A jak tento vliv predikovat a simulovat, aby bylo možné vyvíjet materiály již s ohledem na tuto zátěž?

Slunce vysílá elektromagnetické vlny v celé šíři spektra. Obecně platí, že čím je kratší vlnová délka, tím je vyšší energie záření. A s rostoucí energií stoupá potenciál záření rozbíjet molekulární vazby, a ničit tak vše, co považujeme za „živé“. Ochranné vrstvy naší atmosféry a magnetické pole, za které vděčíme kovovému jádru naší Země, nás chrání před těmi složkami, které jsou neslučitelné se životem. Jsme tak chráněni před smrtícím gama zářením nebo UVC zářením. Tato ochrana Země na jednu stranu umožňuje život jako takový. Na druhou stranu nám dává možnost nežádoucí život, v podobě virů a bakterií, efektivně ničit díky jeho bezbrannosti proti záření s krátkými vlnovými délkami. A to pomocí technologií jako jsou gama nože nebo sterilizační UVC lampy.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/produktove-prispevky/uvctest/snimek-obrazovky-2020-10-07-083026.png

S nástupem masivního sterilizování povrchů prostřednictvím UVC germicidních lamp tak nevyhnutelně budeme řešit i dopady jejich záření na materiály, které vzhledem k nenaturální povaze tohoto záření mu nemohou být zcela odolné. UVC záření ještě nemá tak vysokou energii, aby zanechalo ozářený povrch (radio)aktivní. Nepronikne tak hluboko do materiálu. O to více ale může poškodit jeho povrch, a to nejen v podobě „kosmetických“ vizuálních změn, jako je vyblednutí barev. Fotodegradace ovlivňuje i mechanické vlastnosti materiálů, jako je jejich pevnost. A to už může být nebezpečné.

Atlas MTT, tradiční partner společnosti KAITRADE, již více než sto let vyvíjí přístroje pro simulaci slunečního záření a UV záření, pro zjišťování světlostálosti a UV stability materiálů. Zatímco pro zkoušky světlostálosti, tedy odolnosti proti slunečnímu záření, jsou na trhu rozličné přístroje s xenonovou lampou jako jsou Xenotest, Suntest nebo Weather-O-meter, pro testy UV stability byla doposud nabídka prostá. Přístroj UVTest umožňující simulaci záření UVA nebo UVB za použití fluorescenčních lamp byl jedinou možností, jak testovat odolnost materiálů UV záření. Ačkoli je tento přístroj zakotven v mnoha normách pojednávajících o UV stabilitě polymerních materiálů, nátěrových hmot a pigmentů, nelze jej použít pro simulaci vlivu germicidní lampy.

Nový přístroj UVC Test vychází konstrukčně z přístroje UVTest. Na první pohled se od něj neliší, ale ta největší změna je skrytá uvnitř. Přístroj je osazen UVC lampami s vlnovou délkou 254 nm. Umožňuje tak, jako první svého druhu, testovat materiály na jejich odolnost proti dlouhodobé expozici UVC záření. Zachovává si přednosti konstrukce přístroje UVTest v podobě kompaktního designu, intuitivního ovládání a praktických, velkoplošných držáků na vzorky. Vzhledem k výše popsané povaze UVC záření je na prvním místě bezpečnost obsluhy. Samozřejmostí je dokonalé odstínění zkušebního prostoru a bezpečnostní spínače bránící náhodnému otevření dveří za provozu. Zachována a přizpůsobena byla také možnost kalibrovat vlnovou délku pomocí nezávislého kalibrátoru, který lze bezpečně za provozu připojit k přístroji.

Přístroj UVC Test nalezne uplatnění všude, kde se bude výrobek po dobu své životnosti potýkat s expozicí UV germicidnímu záření. Jako příklad jmenujme podlahové krytiny, čalounění v prostředcích hromadné dopravy, nábytek, sanitární techniku, elektroniku pro kancelářské použití nebo materiály a technologie používané ve zdravotnictví. Všude tam může zrychlená degradace vést nejen ke kosmetickým vadám, ale i k mechanickému poškození materiálů. Obojí samozřejmě znamená zvýšené riziko reklamací nebo špatné reklamy.

A tím se dostáváme zpět k podstatě určení všech přístrojů z portfolia Atlas MTT. Nový přístroj doplňuje jejich ucelenou a léty prověřenou řadu o reakci na výzvy dnešní doby. Heslem dneška je zůstat v bezpečí. Co je ale dobré pro naše bezpečí, může mít neblahý vliv na životnost předmětů naší každodenní potřeby a materiálů, se kterými se setkáváme. A pokud přestanou být bezpečné, nejsme v bezpečí ani my. A v tomto ohledu na naši bezpečnost již více než sto let myslí firma Atlas MTT, která je připravena reagovat na výzvy dnešní složité doby, pro níž se bezpečí stalo mantrou.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality