SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Velkoobjemová zkušební klimatická komora (Walk-In) pro společnost IDIADA CZ a.s.

Velkoobjemová zkušební klimatická komora (Walk-In) pro společnost IDIADA CZ a.s.

Na přelomu roku 2019 a 2020 jsme implementovali ve společnosti IDIADA CZ a.s. klimatickou „Walk-In“ komoru o objemu zkušebního prostoru 14 m3. Společnost IDIADA CZ a.s. díky tomuto vybavení rozšířila nabídku svých služeb o komerční testování větších dílů a celků.

IDIADA CZ a.s., s provozovnou v Mladé Boleslavi, patří mezi zkušené a silné dodavatele komplexních vývojových řešení v oblasti automobilového a strojírenského průmyslu v České republice. IDIADA CZ a.s. je součástí nadnárodní korporace Applus, zejména pak španělské mateřské společnosti IDIADA, která v současné době zaměstnává přes 2500 odborných pracovníků ve Španělsku a ve 12 zemích v Evropě, Jižní Americe a Asii.

Důvodem rozšíření portfolia technického vybavení provozovny vývojové zkušebny v Mladé Boleslavi byla stále se rozšiřující poptávka po komplexním testování větších dílů a celků, nejen pro oblast automotive klientů.

Dozvědět se více o velkoobjemových Walk-In komorách - ZDE

https://kaitrade.cz/media/produkty/climeevent-walk-in/climeevent-02.png

Požadavek ze strany zákazníka.

Primárním zadáním ze společnosti IDIADA CZ a.s. byl efektivní rozměr zkušebního prostoru komory, který byl po zvážení mnoha aspektů definován na 14 m3. Dalším technickým požadavkem byl teplotní rozsah pro provádění samotných testů. Byl definován na rozmezí -70 °C až +110 °C při teplotních testech a dále +10 °C až +90 °C při vlhkostních testech. V neposlední řadě byl jasně definován požadavek, aby komora byla schopna provádět testování dle norem VW a BMW, konkrétně VW PV2005 varianta A, VW PV1200 a BMW PR308.2, které jsou velmi používané pro automobilový průmysl. Veškerá tato zadání naše komora bez výjimek splňuje na 100%!

Komora byla navržena s přihlédnutím na možný ekologický vliv.

Námi dodaná velkoobjemová (tzv. Walk-In) klimatická komora je z podstaty svého technického návrhu také přátelská k životnímu prostředí, a to z pohledu látek ovlivňujících možné poškozování ozonové vrstvy a také z pohledu možného vlivu na únik skleníkových plynů (u použitých chladiv). Proto je tato komora naplněna pouze ekologicky nezávadným chladivem pro první stupeň chladícího okruhu, tj. GWP <2500.

(Hodnota potenciálu globálního oteplování GWP se vypočítává podle daných vzorců a vyjadřuje nebezpečnost chladiva pro životní prostředí. Jako základní referenční údaj je stanovena hodnota GWP u CO2, která je rovna 1. Čím je hodnota GWP vyšší, tím je chladivo nebezpečnější pro životní prostředí).

Zákazník při svém zadání definoval požadavek na nutnost extrémně chladných fází testování. Komora má tak dva chladící okruhy, kdy jsou použita dvě různá chladiva. Komora je tak ve shodě s výjimkou pro nařízení o fluorovaných skleníkových plynech. To v reálu znamená, že komora je naplněna i chladivem R23 s GWP 14800, pro druhý chladící okruh, pro extrémně chladné fáze testování.

Komora je navržená i pro splnění definovaných norem a standardů.

https://kaitrade.cz/media/produkty/climeevent-walk-in/climeevent-03.png

Jak jsme zmínili, komora je plně ve shodě s normami pro testování VW PV2005 varianta A, VW PV1200 a BMW PR308.2. Pro tento případ je kromě dalších technických uzpůsobení vybavena i vysoušečem stlačeného vzduchu pro rosný bod do -50 °C. Vysoušeč je u komory připojen k systému stlačeného vzduchu. Před vysoušečem vzduchu je předfiltr s odlučovačem kondenzátu a jemným filtrem. Ve vysoušeči se nachází 2 adsorpční patrony, které se používají střídavě. Regenerace probíhá automaticky s malým únikem vzduchu, který zajišťuje nepřetržitý a bezúdržbový provoz.

Tato modifikace vysoušečem výrazně rozšiřuje možnosti testovaní dané komory a díky tomu jsou zkušební technici v IDIADA CZ a.s. schopni nabídnout opravdu širokou škálu simulací vlivu okolního prostřední na testované vzorky.

Implementaci a následný servis zajištují naši odborníci z Holab.

Tuto komoru instalovali techničtí odborníci z naší servisní organizace HOLAB spol. s r.o. Následný pravidelný servis a veškeré úkony spojené s bezvadným dlouholetým provozem jsou také v režii našeho týmu.

Náš obchodní partner, společnost IDIADA CZ a.s., má již delší dobu více zařízení a služeb z našeho sortimentu, které využívají ve své vývojové zkušebně. Kromě standardní servisní správy zařízení zajišťujeme i budoucí výměnu součástí testovacího zařízení, které v případě potřeby vezmeme zpět a zlikvidujeme profesionálním a ekologicky odpovědným způsobem. Díky tomu můžeme nabídnout tzv. repas zkušebního zařízení, a tím přinášíme opravdu dlouholeté využití dané klimatické komory. 

I toto byl jeden z mnoha důvodů, proč se společnost IDIADA CZ a.s. rozhodla zadat instalaci dané velkoobjemové klimatické komory v KAITRADE spol. s r.o.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality