SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. S!MPATI® online! Testovací systémy jsou stále více online, využívajíc cloudové technologie.

S!MPATI® online! Testovací systémy jsou stále více online, využívajíc cloudové technologie.

S!MPATI® online rozšiřuje funkce programového nástroje S!MPATI® 4.70 o cloudové funkce. Důležité funkce softwaru pro správu testovacích systémů tak mohou být realizovány vzdáleně z cloudu prostřednictvím internetu.

Nedávno jsme informovali v tomto článku o zcela nové verzi oblíbeného programového nástroje pro správu zkušebních a testovacích zařízení, tj. o programovém balíku S!MPATI® ve verzi 4.70. Krátké připomenutí toho, co je programový nástroj S!MPATI®. Jedná se o programový nástroj pro řízení a správu zkušebních zařízení. Ať pro jednotlivá zařízení, tak i pro velké systémové celky v dané lokalitě. S nejnovější verzí 4.70 přináší uživatelům zajímavé inovace. Díky tomu S!MPATI® usnadňuje každodenní provoz testovacích zařízení ve zkušebnách a laboratořích. Výrazně urychluje a zjednodušuje obsluhu jednotlivých zkušebních zařízení, ale i vyhodnocení, reportování a správu naměřených dat.

S!MPATI® online jde však ještě dále

S!MPATI® online rozšiřuje výhody S!MPATI® 4.70 o cloudové funkce. Důležité funkce softwaru pro správu simulačních systémů tak mohou být realizovány prostřednictvím internetu z cloudu. S!MPATI® online od Weiss Umwelttechnik umožňuje správu všech testovacích systémů z jakéhokoliv místa, kde máte připojení k internetu. Představte si, že máte například více provozoven po České republice. Díky novému nástroji to není problém. Veškerou funkcionalitu naleznete, ať už jste připojeni do internetu kdekoliv. Zkušební protokoly mohou být vydávány také přes internet - poloautomaticky a s maximální bezpečností a flexibilitou. Takové řešení přináší mnoho výhod, například:

  • Poloautomatizované reportování a hlášení ze vzdálených míst
  • Monitorování systémů a zkušebních vzorků, vše vzdáleně
  • Řízení zkoušek a testů na dálku
  • Zaručení bezpečnosti dat díky cloudovému úložišti Microsoft Azure v EU

Rychlejší příprava zpráv, výsledků a reportů

Laboratoře  a zkušebny musí často připravovat protokoly o zkouškách přesně v souladu se standardy a směrnicemi. To obvykle znamená velkým objem práce, zejména pro laboratoře bez vlastních naprogramovaných, obvykle i drahých systémů pro řízení laboratoří. S!MPATI® online nyní tuto úlohu provádí poloautomaticky, včetně protokolů, výsledků a grafů. Data jsou exportována jako soubor Word, což uživatelům umožňuje provádět konečné úpravy.

Protože je nástroj S!MPATI® online založen na cloudu, jsou protokoly o zkouškách připravovány nezávisle na místě obsluhy. Jediným předpokladem je, že na daném místě testování je nainstalován software S!MPATI® 4.70. Internetová brána vyvinutá naším partnerem Weisstechnik načte naměřená data do cloudu. S!MPATI® online pak zpracovává tato data a zpřístupňuje je uživateli prostřednictvím webového prohlížeče a také ve formátu Word.

Jednotný přehled a správa testovacích procedur

Sledování testovacích procedur a sekvencí u zkušebních vzorků znamená pro laboratoře a zkušebny spoustu organizace a času. S!MPATI® online šetří značné množství zmíněného času a práce. Zkušební vzorek je vždy v centru plánování a veškerého dění. Software dodává veškeré informace z různých míst neustále do cloudu. Pracovník laboratoře tak může určit, který test má vzorek podstoupit a v jakém testovacím systému. Díky tomu je možné efektivně spravovat komplexní a složité testovací plány, s mnoha testovacími sekvencemi. Po dokončení všech testů lze tvorbu testovacích protokolů předem automatizovat. Aktuální průběžný stav testů lze v systému kdykoli zjistit a sledovat. Kromě toho lze zpracovat stavy simulačních zařízení pro celou laboratoř nebo skupinu laboratoří.

Společné plánování testů pro všechna pracoviště

Organizace zkoušek a testů se nyní provádí nezávisle na místě pomocí cloudového softwaru. To je velká výhoda pro laboratoře s několika pracovišti nebo personálem, který je často mimo pracoviště. Zaměstnanci laboratoře a další oprávnění uživatelé mohou otevřít stav plánování a výsledky testů prostřednictvím internetového prohlížeče. Další výhoda je, že vyhodnocení nejsou nijak časově omezena a jsou bezpečně uložena v cloudovém úložišti. To znamená, že uživatel může snadno přistupovat ke starým datům a vyhodnocením pro opakující se testy. Také může aplikovat aktuální hodnocení na stará data měření.

Bezpečnost celého řešení je na prvním místě

Pro všechny online funkce je zajištěno maximální zabezpečení. Data jsou ukládána na serverech Microsoft Azure v EU, v souladu s evropskými předpisy na ochranu údajů. Zabezpečení je součástí online konceptu S!MPATI®, protože software pouze čte data poskytovaná místními instalacemi. To brání implantaci malwaru a nežádoucích provozních stavů. S!MPATI® online je také chráněn proti selhání internetového připojení. V případě problému se data ukládají na dobu neurčitou v dočasném souboru, dokud se neobnoví připojení k internetu. Data jsou navíc ukládána redundantně v cloudu a jsou chráněna před fyzickými problémy, jako je požár nebo poškození vodou. Všechna tato opatření znamenají, že S!MPATI® online dosahuje vyšší úrovně zabezpečení dat ve spojení s maximálním pohodlím.

Nástroj S!MPATI® online (známé jako klaudové SIMPATI) využijete například při použití Klimatických komor, Teplotních komor, Horkovzdušných pecí - sušáren, Komor pro simulaci slunečního záření nebo při použití Vibračních zařízení. Více informací o softwarovém nástroji rádi poskytnout naši technici a obchodníci. Kontaktní údaje naleznete ZDE.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality