SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zajímavosti
 3. S!MPATI® 4.70 - inovativní nástroj pro správu zkušebních a testovacích zařízení.

S!MPATI® 4.70 - inovativní nástroj pro správu zkušebních a testovacích zařízení.

S!MPATI® je programový nástroj pro řízení a správu zkušebních zařízení. Ať pro jednotlivá zařízení, tak i pro velké systémové celky. S nejnovější verzí 4.70 přináší uživatelům zajímavé inovace. Díky tomu S!MPATI® usnadňuje každodenní provoz testovacích zařízení ve zkušebnách a laboratořích. Výrazně urychluje a zjednodušuje obsluhu jednotlivých zařízení, ale i vyhodnocení a správu naměřených dat.

Kromě mnoha dalších vylepšení ve verzi 4.70 uživatelé ocení především:

 • Rychlejší používání programu s menším počtem kliknutí oproti předešlým verzím
 • Široké možnosti vizualizace
 • Možnost ukládání uživatelských zobrazení a náhledů
 • Vylepšený výkon pro velké systémy a velké série měření
 • Pohodlné nastavení zvětšení ve všech osách
 • Automatické vytváření výsledných reportů včetně obrazové dokumentace
 • Možnost vytváření databáze vzorků
 • Vkládání obrázků do výsledných reportů a vyhodnocení pouze několika kliknutími myši
 • Automatická archivace a programování testů a zkoušek

 

Efektivní uživatelské rozhraní

Neexistují žádné skryté funkce, které by uživatelé museli otevírat prostřednictvím složité struktury v hlavní nabídce. Vyhodnocení velkých datových sad může začít okamžitě. A to i při nižším výkonu počítače. To je možné, protože nejnovější S!MPATI® 4.70 zpřístupňuje již první data, zatímco zbytek souboru se postupně načítá. Tak umožňujeme okamžité zahájení vyhodnocení. Tato novinka je názorně viditelná například při práci s měřicími diagramy. V S!MPATI® 4.70 se přiblížení a měření provádí kliknutím na diagram namísto otevírání položek nabídky. To pomáhá uživatelům dosáhnout požadované prezentace rychleji.

Rozsáhlé možnosti zobrazení výsledků

S!MPATI® 4.70 umožňuje připravit prezentaci výsledků testů různými způsoby. Uživatelé mohou mít zobrazeny různé grafy, upravovat měřítka a definovat barvy. Lze uložit až osm různých zobrazení současně. Po opětovném otevření se zobrazí přesně tak, jak byly nastaveny při uložení, a to včetně nastavení zoomu. Další výhodou je individuální integrace vyhodnocení naměřených dat do vlastního pracovního postupu dané laboratoře nebo zkušebny. Uživatelé  mohou snadno vytvářet a ukládat snímky obrazovky. Tyto obrázky grafů nebo měření jsou pak k dispozici například pro jednotlivé zprávy. Kromě toho může uživatel exportovat data do souborů CSV a vyhodnotit v dalších nástrojích.

Více kapacity pro velká množství dat

Software S!MPATI® 4.70 nabízí stabilní výkon pro vyhodnocování rozšířené řady měření. Dokonce se vyrovná s testy pokrývajícími několik milionů datových bodů. To umožňuje snadné zpracování dlouhodobých testů, protože S!MPATI® 4.70 zaručuje konzistentní kapacitu pro vyhodnocení velkého množství dat. Například při dlouhodobých testech se mnoho naměřených hodnot shromažďuje třeba až několik tisíc hodin. Tuto kapacitu měření a ukládání dat dokázal Weiss Umwelttechnik během pečlivého testu s až 10 miliony datových bodů. V závislosti na hardwarovém vybavení může software zpracovat ještě větší balíky dat.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/s-mpati4.png
Čtení v obrazcích a video výstupech synchronně s daty

Aktualizován byl také modul „časové laboratoře“. Díky němu mohou uživatelé snadno integrovat výstupy z kamer do řady měření. Tato vizualizace usnadňuje pochopení procesu testování a chování testovaného vzorku. Během testů se zkušební vzorky mohou měnit například korozí nebo deformací. Tyto změny lze zaznamenat pomocí řady fotografií nebo pomocí video záznamu. Weiss Umwelttechnik dodává modul „časové laboratoře“ pro tvorbu takových sérií fotografií a jejich integraci do naměřených dat.

Tento modul rozšiřuje software S!MPATI® o funkce pro zpracování řady obrázků. Pro vytvoření takové řady definují uživatelé rychlost záznamu stejně jako u jiných typů senzorů. Fotografie jsou integrovány díky těsné integraci modulu "časové laboratoře" do S!MPATI®. Editor zobrazí každou fotografii zaznamenanou v čase synchronně se sérií měření. Fotografie lze jednoduše ukládat a upravovat. Tato vylepšení jsou významnou aktualizací vyhodnocovacích funkcí softwaru.

Podrobné informace o programovém nástroji S!MPATI® vám poskytnou naši konzultanti. Využijte také náš kontaktní formulář , kde nám můžete zaslat váš dotaz. My se s vámi spojíme telefonicky.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality