SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. S našimi službami a produkty reagujeme na nové požadavky E-Mobility.

S našimi službami a produkty reagujeme na nové požadavky E-Mobility.

Automobilový průmysl se nachází v neustálém překotném vývoji. Bateriové pohony vozů a autonomní vozidla začínají být na vzestupu. Tento aspekt zvyšuje nutnou odpovědnost výrobců vozidel a dodavatelů jednotlivých použitých komponent. Proto jsou zapotřebí nové testovací technologie, nové testovací postupy a nové testovací standardy. Aby bylo zajištěno, že například lithium-iontové baterie poskytnou ještě více energie, budou mít delší životnost a v budoucnu umožní delší dojezd na jedno nabití.

Náš dlouhodobý obchodní partner, společnost Weisstechnik, k tomu svými produkty a službami výrazně přispívá. Díky tomu přispíváme našimi službami i my v KAITRADE. S Weisstechnik, jako lídrem na globálním trhu v oblasti simulace okolních vlivů z prostředí, pomáháme správným testovacím a laboratorním vybavením nastartovat mobilitu budoucnosti.

Nadšení pro automobilová řešení je v KAITRADE i ve Weisstechnik tradicí. Náš jmenovaný partner již více než 65 let vyvíjí sofistikované testovací technologie pro OEM výrobce, dodavatele komponentů, zkušebny a laboratoře.

Automobilový průmysl má tak pro nás i pro Weisstechnik velký význam. Na jedné straně proto, že dynamika tohoto oboru je výzvou každý den. Na druhé straně proto, že se jedná o obrovský národní a mezinárodní trh, kterému dobře a rádi pomáháme.

Produktová řada nás a našeho partnera je mimořádně univerzální a zahrnuje segment od kompaktních teplotních zkušebních komor, až po velkoobjemové klimatické zkušební komory a zkušební stavy pro celá vozidla.

Vybaveno největší testovací centrum baterií na světě.

Pro zajímavost zmíníme, že díky zmíněné všestrannosti, společnost WeissTechnik zabodovala také u skupiny FEV. Mezinárodně úspěšný poskytovatel vývojových služeb (FEV) pověřil Weisstechnik vybavením v největšího testovacího centra baterií na světě. Za tímto účelem Weisstechnik naplánoval a postavil více než 60 testovacích zařízení během pouhých 18 měsíců. Ta byla postupně uváděna do provozu. Bylo tak možné většinu z nich využít již ve fázi výstavby zmíněného testovacího centra.

Kromě četných zkušebních komor pro testování vlivu teploty a klimatu, zahrnují systémy v tomto testovacím centru FEV také korozní solné komory, komory pro testování vlivu prachu a vakua, a v neposlední řadě i zkušební komoru pro budič vibrací o výkonu 350 kN. Všechny zmíněné testovací systémy byly připojeny k centrální chladicí jednotce a integrovány do řídicího systému FEV.

KAITRADE v partnerství se světovým lídrem.

Weisstechnik podporuje testování Li-Ionových baterií již více než 15 let, různými simulačními systémy pro životnostní testy bateriových článků, modulů, sad baterií, kompletních pohonných jednotek a systémů správy baterií (BMS).

Pro tyto aplikace platí zcela zásadní pravidlo. Je důležité technicky dostat pod kontrolu enormní hustotu energie v Li-Ion bateriích a s tím spojené nebezpečí tepelného úniku. Za účelem co nejlepší ochrany zkušebního materiálu, zkušebního zařízení a především zkušebního personálu, vyvinula společnost Weisstechnik modulární systém. Tento modulární systém naplňuje jednotlivé úrovně nebezpečnosti, které definují vhodná opatření pro každou úroveň a specifikuje opatření na ochranu proti výbuchu. Vše v souladu s ATEX směrnicemi.

Testování baterií je stále častějším požadavkem, nejen v automotive odvětví.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/batery-testing/li-ion-ce.jpg

Testování baterií (nejen pro elektrická vozidla) vyžaduje znalost všech příslušných norem a toho, jak je lze bezpečně implementovat do testovacích řešení. Kromě automobilové normy vyšší úrovně LV124 zde hraje důležitou roli i standard UN38.3 a normy specifické pro jednotlivé OEM výrobce. Weisstechnik nabízí vhodné standardizované testovací produkty pro mnoho uživatelských požadavků. Kromě toho společnost realizuje přizpůsobená plánovaná a prováděná speciální řešení, například s průchodkami hřídele, napájenými zkušebními vzorky, stojany pro efektivní manipulaci se zkušebními vzorky nebo v kombinaci s dalšími bezpečnostními zařízeními.

Speciality se stávají denním chlebem.

Zejména v oblasti speciálních konstrukcí máme s naším partnerem, společností Weisstechnik, v oboru vynikající pověst. Nedávno byli například naši němečtí kolegové schopni podpořit vývoj standardů ve výzkumném středisku EU v Nizozemském Pettenu. Zde byl vyvinut testovací stav pro prostředí ATEX Zone 1, pro první testovací zařízení na světě pro testování baterií Li-Ion pod napětím s CT snímkováním. Toto testovací zařízení je zabezpečeno až do úrovně nebezpečí 6. Zde jsou bateriové moduly pod napětím testovány za různých podmínek. Počítačový tomograf ozařuje ze všech směrů zkušební vzorky namontované na otočném stole. Takto vytvořená úplná 3D data o baterii umožňují vyvodit závěry o jejím stavu během zkoušky.

S našimi dodávanými testovací systémy je také možné simulovat například studený start na severním pólu, hrbolatou jízdu prašnou pouští nebo městský provoz v Bangkoku. Také je možné simulovat extrémní změny teploty, silné ozáření slunečním světlem, vliv vibrací, prachu a stříkající vody.

Standardizace a opakovatelnost prováděných testů

Vysoce přesné testovací zařízení je předpokladem standardizovaných a opakovatelných testů. Protože pouze v případě, že lze kdykoli spolehlivě reprodukovat požadované klimatické parametry, mohou být výsledky zkoušek smysluplné a vypovídající. Weisstechnik pro své produkty má dvě vlastní kalibrační laboratoře DaKK. Ty kalibrují všechny vyráběné testovací systémy, přímo ve výrobě nebo u zákazníka, v závislosti na konkrétních požadavcích. 

Kromě popsaných kalibračních služeb výrobce, i my v Kaitrade nabízíme kalibrační služby, díky naší organizaci Holab spol. s r.o. Přístroje pro kalibraci a seřízení zařízení jsou navázány na ČMI a naše servisní firma HOLAB, spol. s r.o. je tam taktéž registrována. Kromě toho je možno re-kalibrovat zařízení s vystavením kalibračního listu od akreditované laboratoře K 2358 (akreditovanou od ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025).

Ekonomicky smysluplné a udržitelné řešení.

Rozhodujícím faktorem pro technický a ekonomický úspěch jakýchkoliv zkušebních zařízení je vysoká provozní spolehlivost. Důležitou roli proto hraje i poprodejní servis. Efektivní servisní síť se špičkově vyškolenými servisními techniky, vysokou mírou první opravy a zabezpečenou logistikou náhradních dílů významně přispívá k návratnosti investic testovacích systémů ze sortimentu Kaitrade.

Pokud máte zájem o bližší informace o jednotlivých službách a produktech, neváhejte kontaktovat naše specialisty.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality