SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Kalibrace snímačů zrychlení v naší akreditované laboratoři

Kalibrace snímačů zrychlení v naší akreditované laboratoři

V první polovině tohoto roku jsme úspěšně obhájili akreditovaný kalibrační postup popisující kalibraci snímačů zrychlení, lidově zvanými akcelerometry, dle normy ČSN EN ISO 17025. Akreditovaný kalibrační postup vychází z normy ČSN EN 16063-21, která popisuje tzv. back-to-back kalibraci neboli oficiálně kalibraci vibracemi porovnáním s referenčním snímačem. Jedná se o kalibraci za pomoci srovnávacího kalibračního snímače zrychlení. Tento snímač je základem malého elektrodynamického shakeru, resp. vibrátoru, jehož jediným účelem je kalibrace snímačů zrychlení v širokém spektru frekvencí.

Současný frekvenční rozsah naší akreditované laboratoře je 7 – 10 000 Hz, což spolehlivě pokrývá většinu snímačů používaných pro laboratorní zkoušky na vibračních strojích.  Metodika kalibrace snímačů back-to-back je v podstatě velmi jednoduchá a patří mezi dlouhodobě stabilní a uznávané metody pro sekundární kalibraci. Metoda je názorně vysvětlena na níže uvedeném obrázku včetně vztahu, pomocí něhož se vypočítá výsledná citlivost kalibrovaného snímače.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek.PNG

Kde SSUT je výsledná citlivost kalibrovaného snímače, SREF citlivost referenčního snímače a hodnota V vyjadřuje hodnotu naměřeného napětí.

Je nutné zmínit, že kalibrace snímačů vždy probíhá za tzv. normální teploty okolí, což znamená 23 °C ± 5 °C. Podle historické zvyklosti se základní citlivost snímače určuje při frekvenci 100 Hz, resp. 159,2 Hz. A proč právě tyto frekvence? Můžeme říci, že zvolené frekvence nejsou ani příliš nízko, nebo naopak ani příliš vysoko ve frekvenčním rozsahu kalibrovaného snímače. S hodnotou 159,2 Hz se váže ještě jeden fenomén a to ten, že při této frekvenci je úhlová rychlost rovna přesně 1000 s-1. To má za následek snadný přepočet amplitudy zrychlení, rychlosti a dráhy. Samozřejmě je možné se setkat i s jinými frekvencemi, hodnota frekvence není normativně dána.

Říkáte si, proč máme jen jednu hodnotu citlivosti při jedné frekvenci? Ano, máme! Ale v rámci kalibrace získáváte i přehlednou tabulku jednotlivých frekvenčních bodů rovnoměrně rozložených ve zvoleném frekvenčním rozsahu, kde jsou vypočteny odchylky od základní hodnoty citlivosti v procentech. V technických dokumentacích pro běžné snímače zrychlení používané v laboratořích se tyto odchylky obvykle pohybují do ± 5 %, resp. ± 10 % v celém frekvenčním rozsahu. Posledním parametrem, který zbývá, je amplituda zrychlení.

Kalibrace snímače vždy probíhá při jedné hodnotě amplitudy zrychlení, která se obvykle volí v hodnotách 1 g popř. 2 g nebo až 10 g. Volba amplitudy vychází vždy z výchozího továrního ověření snímače. Zákazník si může hodnotu amplitudy zrychlení zvolit, avšak vždy s ohledem na maximální výkon kalibračního shakeru. Pokud například zvolíme 10 g, tak se při nízkých frekvencích použije nižší hodnota amplitudy podle maximálního výkonu kalibračního shakeru.

Našim zákazníkům nabízíme v rámci rozsahu naší akreditace také kalibraci snímačů přímo u nich na pracovišti. Například nedávno u firmy ZKW Slovakia (Topolčany) jsme mimo jiné provedli ověření instalovaných jednotek pro kontrolu a řízení vibračních zkoušek. Součástí této zakázky bylo i provedení kalibrace vybraných snímačů zrychlení přímo na místě u zákazníka.

 

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek3.jpg

Za účelem zkvalitňování našich služeb usilovně pracujeme na rozšíření naší akreditace. Aktuálně jsme v konečné fázi zařizování akreditované kalibrace zmíněných jednotek pro kontrolu a řízení vibračních zkoušek. I tuto službu budeme v brzké budoucnosti nabízet v místě instalace, tedy u zákazníka. Vám, jako zákazníkovi, tak odpadne někdy složitá logistika s dopravou jednotky do kalibrační laboratoře, a navíc je možné jednotku ihned po kalibraci používat, čímž se zkracuje čas, kdy vibrační laboratoř nemůže provádět zkoušky.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek4.jpg

Tak a máme sbaleno, auto plné techniky a příště můžeme vyrazit třeba k vám.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality