SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Instalace klimatické komory do provozu. Některá specifika zprovoznění a používání.

Instalace klimatické komory do provozu. Některá specifika zprovoznění a používání.

Bude vám dodána vaše nová klimatická nebo teplotní komora. Co taková dodávka a instalace komory však představuje v praxi? Jaké jsou ty nejdůležitější úkony, které musíte zvládnout, abyste mohli komoru začít používat? Přinášíme přehled důležitých bodů, které je dobré vyjasnit před tím, než vám teplotní nebo klimatická komora dorazí. Díky těmto informacím můžete ovlivnit optimální chod celého systému již v počátku při prvotní instalaci.

Kam umístit vaši klimatickou nebo teplotní zkušební komoru?

Umístění: Obecně si můžeme říci, že by zkušební komora měla být ideálně umístěna v přízemí. Důvod je jednoduchý, její velikost a váha. Není neobvyklé, že může vážit několik set kilogramů nebo až několik tun. To může přinést velké komplikace z důvodu nosnosti podlahy v patře a také při vlastní dodávce komory. Zařízení by také mělo být umístěno z dosahu přímého slunečního záření a z dosahu zdroje tepla. Zkušební komora je totiž elektrické zařízení, které samo o sobě vyzařuje do svého okolí nezanedbatelný tepelný výkon. Dále byste neměli komoru umisťovat ke zdroji nadměrné vlhkosti. Kolem zkušební komory by měl být také zachován manipulační prostor k zajištění možnosti servisních prací. Tento prostor kolem komory využijete i pro manipulaci se zkušebními vzorky, vždy je lepší mít možnost volného pohybu.

Pojízdné provedení komory: Pokud jste si zakoupili komoru na kolečkách, v takzvaném mobilním provedení, můžete ji v případě potřeby přisunout blíže ke stěně. A vždy, když je třeba poodsunout od stěny a provést servisní práce, můžete komoru dle libosti poodsunout. Takové mobilní provedení komory však vyžaduje dostatečně flexibilní přívodní kabel a flexibilní přívody a odvody, například kapalin.

Dostatečná vzduchotechnika v prostoru umístěné komory: Jak jsme zmínili výše, zkušební komora je zdrojem tepelného výkonu. V případě vzduchem chlazeného kondenzátoru je teplo odebíráno z komory a vyzařováno do instalační místnosti. Vaše klimatizace nebo vzduchotechnika musí mít dostatečnou kapacitu a výkon na kompenzaci naakumulovaného tepla. Pokud se vzduch v místnosti ohřeje nad určitou hodnotu, výkon samotné komory výrazně klesne. Dokonce se komora může zastavit s chybovým hlášením.

Hluk: Pokud je klimatická komora ve stejné prostoru s kancelářemi nebo tichými provozy, stačí i společné patro a krátká vzdálenost mezi místnostmi, nezapomeňte na to, že i nejmenší komora vydává hluk. V některých případech by taková instalace mohla výrazně obtěžovat hlukem kolegy a okolní spolupracovníky.

https://kaitrade.cz/media/studies/altran/obrazek2.png

Obrazové podklady použity ze zkušební laboratoře Altran CZ

Jaké budete potřebovat přípojky pro vaši zkušební komoru?

Elektrická energie: Pokud komora vyžaduje jednofázové napětí, pouze těm nejmenším bude stačit běžná zásuvková přípojka. Většina komor však vyžaduje 3-fázové napětí, které by mělo mít ON / OFF spínač a ELCB na výstupu. Detaily napájení zkušebních zařízení a jejich jištění jsou součástí námi dodávaných technických specifikací v rámci přípravy projektu a také jsou součástí našich obchodních nabídek.

Odtok a odpad: Každá komora může vytvářet kondenzát, proto se vyžaduje odtok na odpadní vodu. Pro některé komory a aplikace je dostatečná sběrná nádoba pro odpadní vodu z kondenzátu. Tato nádoba však musí být pravidelně kontrolována a vyprazdňována. Jinak hrozí přetečení nádoby a následně hrozí riziko uklouznutí obsluhy komory. Je proto lepší, pokud se vývod komory napojí hadičkou do běžného odtokového odpadu. Pokud je váš odpad umístěn jinde, můžete použít kondenzační čerpadlo na přesun kondenzátu z komory do odpadu. Recyklace kondenzátu zpět do komory se nedoporučuje, protože může dojít ke znečištění, a tím ke znehodnocení testovací procedury.

Zvlhčovací voda: Pro vlhkostní testy je třeba doplňovat demineralizovanou vodu do zásobníku komory, a to buď manuálně nebo automaticky z externího zdroje demineralizované vody. Pro krátkodobé testy nebo testy nenáročné na množství vlhkosti vystačíte s manuálním doplňováním. Naopak při dlouhodobých testech a testech s vysokou úrovní vlhkosti doporučujeme komoru napojit na stálý přívod demineralizované vody. V tomto případě je vyžadováno napojení i na odtokový odpad. V dlouhodobých testech je totiž množství kondenzátu a odpadní vlhkosti veliké.

Pokud váš přívod demineralizované vody není dostatečně čistý, obsahuje například soli, ty se shlukují ve zvlhčovači a mohou kondenzovat ve formě jemného prášku ve zkušebním prostoru. Na druhou stranu, pokud je voda příliš čistá, bude se chovat jako iontový magnet, přitahující ionty z okolí a může se tak samotná voda stát agresivní. Parametry pro přívod vody pro zvlhčovač jsou mezi 5 - 20 µS/cm, pH 6-7, tlak 1,5 - 6 bar.

Chlazení komory: Stresové komory, teplotně šokové komory a výkonnější teplotní a klimatické komory VötschTechnik a WeissTechnik jsou standardně osazeny přípojkou pro přívod a odvod chladicí kapaliny v napojení na chladící okruh. V případě, že nedisponujete vnitřním chladícím okruhem ve vašem provozu, můžeme nabídnou alternativu, buď vzduchový kondenzátor nebo chladící jednotku tzv. chiller. Dokáže vám vždy pomoci při výběru vhodného externího zdroje chladící kapaliny.

Při použití externí chladící jednotky jsou hlavní požadavky na přívod chladicí vody 2,5 až 6 bar tlak na vstupu do komory. Zpětný tlak na výstupu musí být o 2 bary nižší. Nedodržení těchto hodnot a rozdílu tlaku je nejčastější příčinou problémů u zákazníků po instalaci. Proto je vhodné řešit rozvody chladící vody a jejich parametry v dostatečném časovém předstihu, již při návrhu projektu.

Tlak chladící kapaliny na výstupu z komory není vlastností samotné komory. Je to záležitost několika věcí, hlavně průměru a délky trubek. Doporučujeme proto instalovat tlakové snímače chladící kapaliny na vstupu a výstupu komory.

Teplota chladící vody se má pohybovat v rozmezí 12 až 28 ° C. Provoz mimo rozmezí těchto teplot může způsobit zničení vaší komory. Chladící kapalina by rovněž měla mít PH kolem hodnoty pH7.

V chladící kapalině nebo chladící vodě by se nemělo vyskytovat znečištění pevnými částicemi většími než 100 mikrometrů. Častokrát jsou rozvody chladící vody znečištěné, zejména pokud se jedná o centrální rozvod v rámci velkého podniku, kde není jasná kvalita či věk rozvodů trubek. V takovém případě je nutné zabezpečit filtraci před vstupem chladící kapaliny do komory, kterou je třeba pravidelně kontrolovat a v případě potřeby filtr vyměnit.

Vysoušení stlačeným vzduchem nebo dusíkem? Některé teplotní a klimatické komory se dodávají s opcemi, které vyžadují napojení na stlačený vzduch (kontrola nízkých hodnot rosného bodu) či dusík (zamezení oxidace). Odkonzultujte si parametry přípojky, tlak se pohybuje mezi 6 až 12 bar. Pokud máte přívod stlačeného vzduchu s nízkým rosným bodem, nebudete možná potřebovat vestavěný Vysoušeč do komory. V tomto případě by měl být váš rosný bod nižší než ten, který potřebujete dosáhnout ve zkušebním prostoru.

Připojení externí komunikace s komorou: Teplotní a klimatická komora Vötsch a Weiss může být řízena různými způsoby. Proto nezapomínejte na včasné navržení IT zasíťování. Software S!MPATI, ASCII příkazy, LabView nebo Weiss/Vötsch SimServe, tak lze naše komory řídit. Kromě toho můžete komoru řídit i přes internet bez nutnosti speciálního SW. Komora může být konfigurována pomocí analogových výstupů pro nahrávání dat. CSV datový soubor lze nahrát na USB klíč ve standardním provedení komor. Zákazníci, například z farmaceutického průmyslu, mohou vyžadovat nezávislé sledování. Toho lze dosáhnout pomocí vestavěného snímače nebo vzdáleného čidla připojeného na váš BMS / LIMS systém.

Na závěr jedna připomínka, která by se mohla zdát zcela samozřejmá, avšak praxe často ukazuje opak. Když komora dorazí, měli byste být připraveni komoru vyložit, složit, rozbalit a přemístit ji do finálního instalačního místa, neni-li dohodnuto jinak. Často se stane, že komora dorazí a v tu chvíli se teprve začíná řešit, kam a jak. Věříme, že zmíněné informace mohou být užitečné. Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoliv dotazy, rádi vás poskytneme naši podporu. Váš tým Kaitrade a Holab.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality