SK CZ
 1. Domovská stránka
 2. Aktuality a zajímavosti
 3. Nová směrnice o F-plynech z dílny EU a chladící systém s CO2

Nová směrnice o F-plynech z dílny EU a chladící systém s CO2

Nové evropské nařízení o F-plynech 2024/573 je v platnosti od 11. března 2024. Systémy environmentální simulace jsou ovlivněny novými zákazy chladiv, servisními pokyny a požadavky na dokumentaci. Všechna zařízení weisstechnik v provozu jsou stále povolena, ale nová zařízení musí být do začátku roku 2025 předělána na chladiva, která jsou šetrnější k životnímu prostředí.

F-plyny a ochrana životního prostředí 

použití nových chladiv

Mnohá chladiva používaná v systémech simulace prostředí (takzvané F-plyny, např. R404A nebo R23) mají vysoký potenciál globálního oteplování. Od roku 2015 je v EU nahradily ekologičtější varianty. Náš partner, společnost WeissTechnik, se zaměřuje na vytváření vysoce výkonných, a zároveň ekologických, klimatických komor. Byli jsme proto prvním dodavatelem, který začal dodávat naše zařízení s chladivem R-449A od ledna 2018. R-469A se používá pro ultranízké teploty od roku 2020. Dostupná jsou také alternativní chladiva. Od roku 2025 bude mnoho zařízení dostupných s technologií chlazení s čistým CO₂.

 

GWP 150 od roku 2025

Směrnice EU s novým limitem a klasifikací zařízení

Evropský parlament velkou většinou přijal revizi nařízení o F-plynech. V platnosti je nové nařízení EU 2024/573 a obsahuje novou kategorii zařízení „autonomní chladicí systémy“, pro které bude od roku 2025 platit limit GWP 150 pro chladivo. Chladiče a zařízení, pro které neexistuje bezpečná náhrada chladiva je k dispozici, jsou vyloučeny („soulad s bezpečnostními požadavky“).

Syntetická chladiva s GWP pod 150 nejsou dostupná pro systémy simulace prostředí. Nyní lze brát v úvahu pouze přírodní chladiva. Z bezpečnostních důvodů nesmí být hořlavé.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/weiss-technik-f-gas-verordnung-2024-neuer-grenzwert-464x321png.jpg

 

Chladící technologie pro klimatické a teplotní zkušební komory

CO2 až do -50°C, R23/R469 do -70°C

Zařízení a systémy pro simulaci okolních vlivů prostředí se obvykle pohybují v rozmezí teplot -40 °C nebo -70 °C až +100 °C a více. Pouze bezpečná chladiva a spolehlivé komponenty umožňují přesné řízení a provádění různých testovacích norem a specifikací. CO2 lze nyní použít jako chladivo až do -50°C díky dostupnosti komponentů odolných vůči tlaku. Nižší teploty lze bezpečně dosáhnout pomocí kaskádových systémů s použitím R449a/R469a/R23.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/eu-f-gas-regulation-teaser3.jpg

Výhody nové chladící technologie

Výkonnostní spektrum CO2 jako chladiva

Jednostupňové chladící systémy s R449A dosahují minimální teploty -40°C, ale chlazení se zpomaluje od cca. -25 °C. Naše CO₂-(R744)-systémy dokáží ochladit až na -50 °C se stejnou nebo vyšší tepelnou kompenzací.

Má to mnoho výhod:

 • Potřebě kaskádového chladicího systému -70 °C se často lze vyhnout a není potřeba další chladivo.
 • To také eliminuje potřebu povinných zkoušek těsnosti.
 • Chladící zařízení běží tiše.
 • Jednotka spotřebuje méně energie.
 • Níže GWP již není možné, což zajišťuje zařízení zabezpečené do budoucna.
https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/weiss-technik-cooling-rate-co2-464px.jpg

Zkušební postupy zůstávají stejné

Žádné nové požadavky na připravenost před instalací

Nová chladící technika je instalována v našich zařízeních bez nutnosti konstrukčních změn.

 • Rozměry a připojení zůstávají naprosto stejné.
 • Provozní podmínky jako teplota chladicí vody nebo pokojová teplota se nemění.
 • Naše zařízení jsou nadále certifikovány CE, včetně směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
 • Pro podmínky instalace nadále platí pravidla DIN EN 378.
 • Testovací programy jako IEC 60068-2-38 nebo IEC 60068-2-14 Nb budou probíhat jako obvykle
 • Náš servisní tým je přiměřeně vyškolen a má po ruce správné nástroje a certifikace
https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/weiss-technik-climeevent-labor-464x321px.jpg

 

Servisní pravidla ve směrnici EU

Vyžaduje se odložená zkouška těsnosti chladicího okruhu

Nařízení EU o F-plynech již obsahovalo nařízení o používání chladiv, dokumentaci, kvótách a recyklaci. Provoz, údržba a opravy všech zařízení Weiss Technik jsou povoleny na neomezenou dobu.

Novinka: Po opravách chladicího systému musí být mezi dokončením opravy a zkouškou těsnosti minimálně 24 hodin a maximálně 30 dní. To platí pro všechna zařízení, která dříve podléhala povinné zkoušce těsnosti.

Stávající zákaz používání nových chladiv s GWP >750 od ledna 2032 se vztahuje pouze na zařízení ve třídě -40°C. Zde se musí použít regenerovaná nebo recyklovaná chladiva. Všechna chladiva zůstávají legální pro systémy, které mohou chladit pod -50 °C.

Dostupnost chladiv

Zpřísněný systém kvót

Nové kvóty pro dovoz chladiv do EU stanovené v nařízení 2024/573 jsou nižší než v předchozím nařízení. Weiss Technik již obstaral a uskladnil chladiva s vlastní kvótou v roce 2019. Roční kvóta je dostatečná k tomu, abychom mohli nadále plnit všechny naše systémy chladivem.

Snížení kvóty chladiva v letech 2027 a 2030 pravděpodobně způsobí dražší chladiva s vysokým GWP, jako je R23. Weiss Technik dokáže přeměnit chladící okruhy s drop-in chladivem WT77. Výkon zařízení a systémů zůstává stejný.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/weiss-technik/weiss-technik-the-proposed-f-gas-quote-phase-down-from-2024-464x321.jpg

 

Máte-li zájem o retrofit chladicího okruhu, kontaktujte nás a rádi vám zpracujeme cenovou nabídku. Máte-li dotazy ohledně nové směrnice, náš tým je vám k dispozici.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality