SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Výrobci
  3. Vibration Research (VR)

Vibration Research (VR)

Náš obchodní partner, společnost Vibration Research (VR), se sídlem v USA a s více než 20letou historií podnikání, je předním inovátorem na poli řízení a vyhodnocování vibrací. Sídlem společnosti Vibration Research je město Jenison, stát Michigan. Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku zajištuje náš tým odborníků, v KAITRADE spol. s r.o. Díky dlouholetému naslouchání potřebám zákazníků, tak společně nabízíme bezkonkurenční testovací produkty, software a podporu.

Základní informace

Na kvalitu a přesnost všech vyráběných produktů Vibration Research se zaměřil již na začátku devadesátých let minulého století prezident a výkonný ředitel společnosti John Van Baren, kdy vytyčil úkol vyvinout nejlepší průmyslovou řídicí jednotku.

Díky technologickému pokroku všech produktů a závazku společnosti Vibration Research zaměstnávat top specialisty z oboru a spolupracovat s největšími odborníky z oblasti řízení vibrací, pomáhají produkty Vibration Research zákazníkům s laboratorním testováním, které přesně simuluje situace v reálném světě. A tato řešení nacházejí uplatnění po celém světě. Jedná se tak o globálního dodavatele.

Webové stránky výrobce

Technologie společnosti Vibration Research

Nejpoužívanější výrobky Vibration Research zahrnují velmi oblíbenou a výkonnou řídicí jednotku vibračních zařízení VR9500 a snadno obsluhovatelný software VibrationVIEW.

Tyto a další produkty VR jsou používány koncovými i subdodavatelskými zkušebními laboratořemi a také průmyslovými zkušebnami v širokém rozsahu odvětví po celém světě. Inovativní a patentované aplikace, například FDR, Kurtosion®, FDS, iDOF® a STAG, dlouhodobě řeší reálné problémy průmyslu, například nadměrné nebo nedostatečné testování a předpovídání meze únavy výrobků.

Technologie v průběhu času

STAG, od roku 2020 - Sledování, analýza a generování sinusového signálu (STAG). Generujte zrychlený sinusový-náhodný test reprezentativní pro provozní prostředí, která mají na pozadí náhodné a dominantní sinusové vibrace. STAG generuje zrychlené sinusové profily ze záznamu a využívá FDS k analýze zbývajícího náhodného obsahu.

IDOF, od roku 2015 - Instant Degrees of Freedom® (iDOF). Modul náhodného vibračního testu určený k řešení problému nadměrného nebo nedostatečného testování produktů. Instant Degrees of Freedom (iDOF) umožňuje výrobním společnostem provádět vysoce přesné vibrační testy ve zkráceném čase a zároveň zajistit, aby jejich výsledné produkty byly testovány po tu správnou dobu.

FDS, od roku 2010 - Spektrum únavového poškození (FDS). Pomáhá předvídat očekávanou životnost produktů prostřednictvím zrychleného testování. Jaký je nejlepší náhodný test k simulaci prostředí produktu? Jak dlouho by se měl provádět náhodný test? Je možné urychlit testování? Pokud se ptáte na tyto otázky, potřebujete FDS.

Kurtosion, od roku 2005 - Přidejte třetí rozměr k náhodnému vibračnímu testování, když dané provozní vibrační prostředí není Gaussovské. Kde je největší potenciál poškození produktu? Typicky na úrovních zrychlení PEAK. Aby reálný test lépe odrážel, co se děje s výrobky při použití ve skutečném světě!

FDR, od roku 1995 - Field Data Replication (FDR). Umožňuje přehrávat shromážděná data v reálném čase (časová historie) a reprodukuje je na vibračním zařízení v testovacích laboratořích. Není potřeba aproximovat terénní prostředí pomocí aproximací, které jsou vlastní standardním náhodným, sinusovým nebo šokovým testům.

Osvědčené produkty

Řídící jednotky vibrací (kontroléry) - software a hardware. Nastavte a bezpečně ovládejte vibrační testy pomocí jakéhokoli hardwaru VR a generujte přizpůsobené zprávy a reporty. Nakonfigurujte ovládací software VibrationVIEW pro testovací moduly v požadovaném množství. Vyberte si ovládací hardware na základě konkrétních potřeb.

Elektrodynamické budiče vibrací. Zařízení vhodná pro vibrační testování malých výrobků a k provádění modální analýzy. Každý systém se skládá z budiče vibrací (vibračního zařízení) a odpovídajícího lineárního přímo vázaného výkonového zesilovače. K základnímu systému mohou být přidány další komponenty, které jej přizpůsobí specifickým potřebám uživatelů.

Přenosné zdroje a analyzátory signálu. Sbírejte data stisknutím tlačítka pomocí zařízení ObserVR1000 napájeného baterií a pomocí mobilního rozhraní. Data ukládejte na SD kartu při spuštění jednotlivých testovacích režimů nebo zařízení použijte samostatně jako záznamník dat v terénu pro následné analýzy.

Ke stažení - produktový katalog Vibration Research (anglická verze)

Související produkty