SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Služby
  3. Akreditovaná kalibrace teploty a vlhkosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Akreditovaná kalibrace teploty a vlhkosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Pravidelná kalibrace teploty a vlhkosti je potřebná pro dosahování srovnatelných hodnot měření a zkoušek, z důvodu přesné opakovatelnosti a doložitelnosti testů ve zkušebním zařízení. Kalibrace je také požadována ve specifikacích normy ISO 9000 pro zajištění kvality všech zkušebních zařízení. Rozsah měření stanovíme vždy po dohodě se zákazníkem podle způsobu užívání daného zařízení. Laboratoř č. 2358, naší divize Holab, prohlašuje svoji právně vymahatelnou zodpovědnost za správu všech informací získaných nebo vytvořených během provádění kalibrace a souvisejících činností, s ohledem na jejich důvěrnost a za výsledky provedené kalibrace.

Základní informace

V akreditované kalibrační laboratoři č. 2358, naší divize Holab, provádíme dle ČSN EN ISO/IEC 17025 kalibrace teploty a vlhkosti u všech zkušebních zařízení dodaných naší firmou Kaitrade. Kalibrujeme i zařízení ostatních dodavatelů. Zákazník tak získá přesné, jasné a reprodukovatelné výsledky.

Rozdíl mezi akreditovanou a neakreditovanou kalibrací.

Akreditovaná kalibrace dle ČSN EN ISO/IEC 17025 - je prováděna takovým subjektem, který vlastní platné osvědčení o akreditaci. Toto osvědčení poskytuje akreditační orgán, například ČIA. Kalibrace je prováděna v souladu s kalibračními postupy schválenými akreditačním orgánem ČIA. Všechny metody jsou validovány v pravidelných periodách a jsou prováděny mezilaboratorní porovnání s ČMI. U všech akreditovaných laboratoří (včetně té naší) jsou předepsány kontrolní mechanismy, které jsou přesně definovány a zakotveny v Příručce kvality a každoročně posuzovány akreditačním orgánem. Akreditovaná kalibrační laboratoř musí splňovat všechny požadavky a náležitosti dle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Neakreditovaná kalibrace - je prováděna pouze dle interních postupů dané kalibrační laboratoře a kalibrační laboratoř tak zahrne jen kontrolní prvky, které jsou z jejího pohledu nezbytné. Není tak zachován propracovaný kontrolní mechanismus a jednotlivé výsledky se mohou lišit od provedené kalibrace akreditované laboratoře.

Rozsah akreditace naší kalibrační laboratoře č. 2358

Jsme oprávněni provádět kalibrace měřidel teploty a vlhkosti teplotních a klimatických komor s regulací teploty a vlhkosti.

  • Teplota: -70 °C až +350 °C
  • Vlhkost: 10% RH až 95% RH

Více informací naleznete ve webových stránkách naší servisní a kalibrační organizace Holab.

Obraťte se na naše
odborníky

Poptávkový
formulář

Mohlo by vás zajímat

Proč s námi spolupracovat?

Již od roku 1992 nabízíme laboratorní, zkušební, testovací a průmyslová zařízení pro profesionální použití. Zařízení téměř pro všechny obory průmyslu. Jsme specialisté na námi dodávaná zařízení, a to v České i Slovenské republice.

Mnohaletých zkušenosti čerpáme z instalací standardních produktů i z návrhů specializovaných řešení, přímo na míru požadavkům zákazníků. Tito zákazníci přichází například nejenom z automobilového, elektronického, stavebního, farmaceutického, vojenského a biologického průmyslu.

Pomáháme všem s přípravou projektů, s výběrem správného řešení, dále s vlastní dodávkou a instalací zařízení. Zajišťujeme také poprodejní servis a údržbu jednotlivých zařízení.

ikonka

Radíme

s přípravou všech projektů.

ikonka

Školíme a vzděláváme

při aplikování testovacích metodik.

ikonka

Navrhujeme

adekvátní řešení na míru požadavkům.

ikonka

Zajišťujeme kvalitní servis

na námi dodaná zařízení.