SK CZ

Komory s korozivními plyny AirEvent

Látky znečišťující ovzduší, jako je oxid siřičitý, oxid dusičitý, sirovodík a chlor, jsou emitovány stacionárním spalováním v průmyslu, elektrárnami, nadměrnou dopravou a zemědělstvím. Přírodní akumulace, jako jsou sopečné erupce, jsou také zodpovědné za hromadění škodlivých plynů v atmosféře. Tyto plyny tak významně zesilují korozivní chování široké škály materiálů, ať už kovů nebo stavebních materiálů.

Základní informace

V komorách řady AirEvent s korozivními plyny je možné otestovat trvanlivost výrobků vůči škodlivým plynům, jakými jsou oxid siřičitý, oxid dusičitý, sirovodík a chlor. Díky přesnosti zařízení a opakovatelnosti testů je možné shromáždit důležité informace o životnosti výrobků ve vztahu ke korozi způsobené okolním ovzduším. Komory AirEvent přináší reálné výsledky díky přesnému dávkování škodlivých plynů. Zkušební vzorek je možné v průběhu testu pozorovat skrz akrylové okno ve dveřích komory. Testovat v zařízeních AirEvent je možné například dle zkušebních norem: IEC 60068-2-60 a 60068-2-42 / 43, stejně jako ISO 21207 a dle dalších.

ikonka Vzduch
ikonka Znečistění
ikonka Teplota
ikonka Koroze

Použití produktu

Používané zkušební plyny jsou například H2S, SO2, Ozon, CO2, Cl2 s nosným plynem N2, dále NO2 se syntetickým vzduchem jako nosným plynem a další plyny, dle konkrétních požadavků zákazníků. Testovací plyny lze dávkovat až čtyři současně, pro dosažení maximální reálnosti testu a maximální shodu se zkušebními normami. Sledování tlaku plynů přináší maximální bezpečnost celého zařízení. V případě potřeby zařízení umožňuje přímý odběr vzorků plynu. Komora je taktéž osazena zařízením pro výměnu vzduchu uvnitř zkušebního prostoru.

Přesné
Lokalizace
Intuitivní
Spolehlivé
Laboratorní
Bezpečné

Obraťte se na naše
odborníky

Poptávkový
formulář

Mohlo by Vás zajímat

Proč s námi spolupracovat?

Již od roku 1992 nabízíme laboratorní, zkušební, testovací a průmyslová zařízení pro profesionální použití. Zařízení téměř pro všechny obory průmyslu. Jsme specialisté na námi dodávaná zařízení, a to v České i Slovenské republice.

Mnohaletých zkušenosti čerpáme z instalací standardních produktů i z návrhů specializovaných řešení, přímo na míru požadavkům zákazníků. Tito zákazníci přichází například nejenom z automobilového, elektronického, stavebního, farmaceutického, vojenského a biologického průmyslu.

Pomáháme všem s přípravou projektů, s výběrem správného řešení, dále s vlastní dodávkou a instalací zařízení. Zajišťujeme také poprodejní servis a údržbu jednotlivých zařízení.

ikonka

Radíme

s přípravou všech projektů.

ikonka

Školíme a vzděláváme

při aplikování testovacích metodik.

ikonka

Navrhujeme

adekvátní řešení na míru požadavkům.

ikonka

Zajišťujeme kvalitní servis

na námi dodaná zařízení.

Stáhnout materiál

Před stažením informací o produktu nám můžete zanechat na sebe kontakt. Pravidelně, 12x do roka, informujeme o novinkách ve společnosti Kaitrade.

Stáhnout PDF soubor přímo