SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Zúčastněte se praktických webinářů z oblasti měření hluku a vibrací

Zúčastněte se praktických webinářů z oblasti měření hluku a vibrací

Náš partner společnost PCB Piezotronics prostřednictvím své dceřiné firmy The Modal Shop, specializující se na prodej a pronájem techniky pro modální analýzy a kalibrace vibrační a audiometrické techniky, pořádá v průběhu podzimu řadu zajímavých webinářů.

Webináře jsou rozděleny do sedmi částí, zdarma a v angličtině. Trvání každé lekce bude cca 45 minut.  Níže najdete stručné popisy jednotlivých témat a časy konání. Na jednotlivá témata se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu na stránkách The Modal Shop.

 

Tools to Improve or Simplify Sound & Vibration Measurements 15. 9. 2020 od 15:00

Přehled nových trendů a technologií z oblasti měření vibrací, modálních analýz a akustických měření. Zaměřený na kompletní měřící a vyhodnocovací řetězec.

 

Digitizing Your ICP Sensors 22. 9. 2020 od 15:00

Věděli jste, že můžete sledovat, zaznamenávat a zpracovávat signály naměřené ICP® snímači nebo mikrofony ve vašem chytrém telefonu? Od jednoduchých měření po dlouhodobé studie. Představení USB snímače zrychlení Digiducer® a převodníku ICP/IEPE výstupního signálu na digitální kanál a USB port.

 

Modal Testing: Practical Considerations 29. 9. 2020 od 15:00

Webinář zaměřený na základy práce s budiči vibrací pro modální analýzy i únavové testy. Nastavení zkušebních sestav a obvyklé chyby. Vhodný pro začátečníky.

 

Testing with Limited Capital: Sound & Vibration Equipment 6. 10. 2020 od 15:00

The Modal Shop ve spolupráci s PCB Piezotronics připravili zajímavý produkt pro zákazníky s omezeným rozpočtem. Tzv. rental program, umožňující krátkodobé i dlouhodobé zápůjčky širokého sortimentu, který nabízí. V tomto webináři se dozvíte více o podmínkách a možnostech tohoto programu.

 

Common Pitfalls of Outdoor Noise Measurements 13. 10. 2020 od 15:00

Měření mimo laboratoř v reálných podmínkách skrývá mnoho úskalí. Tato lekce si klade za cíl vysvětlit vám na co si v těchto případech dávat pozor a jak správně připravit a provést měření.

 

How Often Should I Recalibrate My Sensors? 20. 10. 2020 od 15:00

Otázka četnosti kalibrace snímačů je velmi ožehavé téma. Tento webinář bude věnován podrobné analýze faktorů majících vliv na stálost parametrů snímačů. Jeho cílem je pomoci vám si na tuto otázku sami odpovědět.

 

Ask Me Anything: Sound & Vibration Measurement Edition 27. 10. 2020 od 15:00 (CET)

Otevřený seminář, který bude koncipován jako živé diskuzní fórum mezi účastníky předchozích lekcí a lektory. Prostor pro otázky, které vznikly v průběhu předešlých seminářů, nebo nebyly jasně zodpovězeny.

 

Těšíme se na Vaši účast na webinářích.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality