SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Stručný přehled - typické normy pro zkoušky světlostálosti materiálů přírodním slunečním zářením.

Stručný přehled - typické normy pro zkoušky světlostálosti materiálů přírodním slunečním zářením.

Opakování je matka moudrosti, a proto dnes přinášíme stručný přehled 10ti často požadovaných a aplikovaných norem při testování materiálů a výrobků na odolnosti proti vlivům okolního prostředí, v přirozených podmínkách.

V dnešním článku (krátkém přehledu) vynecháme laboratorní zkušební metody, normy a specifikace pro zkoušky v přístrojích s xenonovou lampou nebo jiným zdrojem záření. Budeme se věnovat zkouškám prováděným venku, na přirozeném slunečním světle. Z velkého množství norem, které existují pro testování venkovními povětrnostními vlivy, dnes zmíníme následujících 10 často požadovaných a odkazovaných.

Testy vašich materiálů dle těchto norem můžeme zprostředkovat, díky našemu partnerovi, společnosti Atlas MTS, která je nejen předním světovým výrobcem zkušebních zařízení pro simulaci vlivů okolního prostředí, ale nabízí také další služby v tomto oboru. A to nejen konzultace a zkoušky v jejich laboratořích, ale také možnost expozice vzorků v jejich areálech v Arizoně, na Floridě a dalších lokacích.

Všeobecné pokyny

1) ISO 877-1 – Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 1: Všeobecné pokyny.  

Část 1 mezinárodní řady norem ISO 877 poskytuje informace a obecné pokyny pro výběr a použití metod podrobně popsaných v částech 2 (obecné statické zvětrávání) a 3 (přirozené zrychlené zvětrávání). Platí pro plastové materiály a výrobky. Norma ISO 877-1 také specifikuje metody pro stanovení expozice záření.

Přímá expozice a expozice za sklem

2) ASTM G7 – Testování nekovových materiálů vystavením atmosférickému prostředí.

Obecná praxe ASTM G7 pokrývá postupy, které je třeba dodržovat, a tak poskytuje návod pro testování materiálů vystavených přímému přirozenému slunečnímu záření, včetně vystavení Black Box.

3) ISO 2810 - Barvy a laky – Přirozené zvětrávání nátěrů – Expozice a hodnocení.

Tato norma specifikuje podmínky a požadavky na nátěry ve vztahu k přímému zvětrávání a také ve vztahu k zvětrávání za okenním sklem.

4) ASTM D4141 A – Standardní postup pro provádění černé skříňky a sluneční koncentrační expozice nátěrů.

ASTM D4141 A, stejně jako ASTM G7, popisuje speciální testovací přípravky vzorků na horní části Black Box, které v některých aplikacích simulují vyšší teploty konečného použití.

5) ISO 105 - B03 – Barevná stálost vůči povětrnostním vlivům – Expozice.

Přímá přirozená expozice i testování textilních materiálů za okenním sklem je pokryto normou ISO 105 - B03.

6) ASTM G24 – Standardní postup pro vystavení dennímu světlu filtrovanému přes sklo.

7) ISO 877-2 - Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 2: Přímo a za okenním sklem.

Obě normy hodnotí odolnost nekovových materiálů vůči slunečnímu záření filtrovanému přes sklo v pasivně větraných i nevětraných skříních. ISO 877-2 také pokrývá expozice ve skříních typu Black Box.

Akcelerované metody využívající přirozené sluneční světlo

https://kaitrade.cz/media/aktuality/normy-a-specifikace/ricardo-gomez-angel-przvcstqje4-unsplash.jpg

Existuje několik metod akcelerované venkovní expozice, které umožňují získat odpovídající výsledky v rychlejším čase. Pro materiály, pro interiéry automobilů, jsou to typicky zasklené boxy, simulující podmínky v interiéru. Atlas je označuje IP/DP (= Instrument Panels and Door Panels) a byly vyvinuty ve spolupráci s General Motors a standardizovány v GM 9538P – Testy vystavení vlivům počasí pro vnitřní obložení. Příslušná státní norma je ASTM G201:

8) ASTM G201 – Standardní praxe pro provádění expozic ve venkovních expozičních přístrojích se skleněným krytem s cirkulací vzduchu.

Testy využívající koncentrace záření zrcadly

9) ASTM G90 – Urychlené venkovní zvětrávání nekovových materiálů pomocí koncentrovaného přirozeného slunečního záření.

10) ISO 877-3 - Plasty – Metody vystavení slunečnímu záření – Část 3: Intenzivní povětrnostní vlivy využívající koncentrované sluneční záření.

Oba standardy popisují firmou ATLAS vyvinutou technologii pro akcelerované testy na přírodním slunci, přístroje EMMA® a EMMAQUA®. Tato zařízení používají polopropustná zrcadla koncentrující UV a viditelné složky slunečního světla na panel se vzorky. V kombinaci s otáčením celé sestavy za sluncem a aktivně chlazenou rovinu vzorku (s možností postřiku u modelu EMMAQUA®) dosahujeme s touto technologií významného urychlení zkoušky. A to při zachování přirozeného spektra slunečního záření.

V případě zájmu o dodatečné informace k dnešnímu tématu, prosím kontaktujte naše odborníky (kontakt). 

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality