SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Ani nám není situace na Ukrajině lhostejná

Ani nám není situace na Ukrajině lhostejná

Aktuální dění na Ukrajině nenechává v klidu nikoho z nás. Každá pomoc se ale počítá, a proto i my se snažíme pomoci nejenom slovy.

Aktuální dění na Ukrajině nenechává v klidu nikoho z nás a nemá cenu se rozepisovat o tom, co se kolem nás děje. Každá pomoc se ale počítá, a proto i my:

  • Jsme přispěli finančně neziskové organizaci Člověk v tísni, která nyní v první fázi humanitární pomoci zajišťuje nejzákladnější potřeby přímo na Ukrajině ale i u nás lidem prchajícím z Ukrajiny
  • Na ZŠ Staňkova v Brně jsme vybavili nové žáky z Ukrajiny školními a výtvarnými potřebami
  • Stejně jako náš partner Weiss Technik jsme se i my zavázali nedodávat na území Ruska a Běloruska jakékoliv zařízení, náhradní díly či jakoukoliv technickou nebo servisní podporu

Válka nemůže být v žádném případě odpovědí na politický konflikt. Soucítíme se všemi, kteří nyní naprosto zbytečně pociťují dopady této situace.

Current events in Ukraine do not leave any of us in peace and it is not worth discussing what is happening around us. But every help counts, and therefore our companies KAITRADE and HOLAB also:

  • Contributed financially to non-profit organization People in Need, which now in the first phase of humanitarian aid provides the most basic needs directly in Ukraine but also in our country to people fleeing Ukraine
  • At Staňkova Elementary School in Brno, we equipped new pupils from Ukraine with classroom objects and art supplies
  • Like our partner Weiss Technik, we have undertaken not to supply any equipment, spare parts or any technical or service support in Russia and Belarus.

War can by no means be a response to political conflict. We sympathize with all those who have been feeling the effects of this situation completely unnecessarily these days.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality