SK CZ

VibrationVIEW 2023

Společnost Vibration Research stále inovuje a pomáhá řešit i ty nejnáročnější problémy svých zákazníků. Jako každý rok společnost reaguje na podněty zákazníků a do nové verze Vibration research přidává nové funkce. Pojďme se na ty nejdůležitější z verze 2023 ve zkratce podívat.

TRUCLIP™

„Clipping“ toho na čem nám záleží: zrychlení, rychlosti nebo dráhy nikoliv napětí.

Představujeme inovativní metodu „clippingu“ (ořezávání) snižující výskyt vysokých sigma špiček při náhodném buzení, a to přímo na hodnotách zrychlení, rychlosti, případně dráhy. TrueClip™ využívá tzv. uzavřenou smyčku řízení testu a k minimalizaci možnosti překročení zadaných limitů vibračního testu či limitů vibračního systému, čímž zvyšuje ochranu Vašeho testovaného produktu a systému. Nová metoda ořezu signálu dosahuje výrazně lepších výsledků na požadovaném budícím signálu a vyhlazuje i vysokofrekvenční rušení.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek1.jpg

Ukázka funkce TrueClip™

Více zde.

 

WATERFALL / 3D GRAF / BAREVNÁ MAPA – SPEKTROGRAM

Nově analyzátor může vytvořit trojrozměrný graf z dostupné sady datových souborů či jej vytváří přímo ze živých dat. Umí zobrazit 2D barevnou mapu spektrální hustoty výkonu (PSD) nebo také 3D waterfall graf ze spektrální hustoty výkonu (PSD). Můžete také vytvářet jak horizontální, tak vertikální řezy 3D/2D grafem a analyzovat tak Vaše data jak ve frekvenční, tak v časové doméně na jednom grafu a přehledně.

A proč právě 3D:

Snadnější identifikace změn v průběhu testu

  • Změna zatížení
  • Identifikace rezonance v průběhu času
  • Sledování změny rezonance
  • Sledování změn v testu
https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek-1.PNG

Ukázka 3D waterfall grafu, 2D spektrogramu a řezů

Více zde.

 

PLNÝ NÁHLED NA DATA V FDR SOFTWARE VČETNĚ ONLINE PLAYBACKU

Nyní Vám VibrationVIEW v průběhu testu zobrazí celý náhled importovaných dat při používaní FDR software, a to včetně online zobrazení aktuální polohy v časovém průběhu importovaných dat.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek3.png

Ukázka FDR software s playbackem

 

Vylepšené zobrazení limitů

Zobrazení limitu vibračního systému (shakeru) v procentech.

Při sestavování nového zkušebního vibračního profilu je uživateli standartně zobrazeno maximum požadovaného signálu. Zobrazené hodnoty barevně indikují přiblížení nebo překročení nastavených limitů. Nově jsou zobrazeny jak číselně, tak barevným bar grafem pod číslem. Dále software nově zobrazuje maximum požadované hodnoty jako procento z limitu zvoleného vibračního systému (shakeru).

 

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek6.png

 Ukázka, jak se nově zobrazují limity vibračního systému na základě zadání

 

Zjednodušené zadávání testu

Při zadávání testů pro SOR nebo ROR lze využít zjednodušeného zadávání harmonických frekvencí, a to včetně sklonu.

Můžeme si uvést příklad v případě požadavku normy MIL-STD-810H, kde je definována amplituda při frekvenci f0 a další frekvence f1, f2 a f3 jsou harmonické frekvence k frekvenci f0, a též je ke každé frekvenci definována i strmost dB/oct. Uživatel zadá požadovanou harmonickou frekvenci a sklon a program VibrationVIEW si vše již dopočítá.

 

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/vystrizek2.PNG

 Ukázka zjednodušení při zadávání SOR/ROR testu

 

DALŠÍ SOFTWAROVÁ VYLEPŠENÍ

Paměť Notch/Boost i při změně úrovně

Software nyní umí zesílit či oříznout řídící signál na základě měřících kanálů i při změně úrovně testu se zachováním celkového tvaru výstupu včetně zohlednění použité funkce zesílení (boost) nebo oříznutí (notch).

Zvýšení frekvenčního rozlišení

Software využívá pro definici frekvenčního rozlišení regulační smyčky parametr „Lines“ a nyní je nově podporována až hodnota 104 000 lines. Zvýšením maximální hodnoty parametru, zlepšuje ovládání rezonance i při vysokých úrovních.

Vylepšené „Out-of-Band“ řízení výchylky dráhy

Hlavně u nízkofrekvenčních random testů je vylepšeno řízení testu s výrazně rychlejší reakcí na nízkofrekvenční signál mimo dovolené pásmo, což má za následek menší zatížení vibračního systému. Dochází k výraznějšímu oddělení nízkých frekvencí, a to při nízkém počtu tzv. lines.

Uživatelsky editovatelná hodnota tzv. DC offset pro každý vstup

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek9.png

Hodnota DC offset je spřažena i s funkcí „AutoZero“.

Přímý export do MS Excel™

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek10.png

Stránkování použitých/nastavených kanálů

               Vhodné především pro mnohokanálové systémy (Ctrl + PgDn/PgUp)

Můžete snadno měnit zobrazení použitých kanálů bez nutnosti změnit nastavení parametrů grafu.

https://kaitrade.cz/media/kalibrace/obrazek11.png

Všechny významné novinky jsou přehledně představeny v tomto videu.

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality