SK CZ
  1. Domovská stránka
  2. Aktuality a zajímavosti
  3. Vývoj nových standardů v EU pro vyšší bezpečnost a výkon baterií.

Vývoj nových standardů v EU pro vyšší bezpečnost a výkon baterií.

Náš partner, společnost Weiss Umwelttechnik, zrealizovala v JRC (výzkumném středisku EU) velmi speciální zkušební zařízení pro testování lithium-iontových baterií s vysokou hustotou energie. Díky inovativnímu zkušebnímu zařízení je možné zcela poprvé pořizovat počítačové tomografické (CT) snímky během provozu „na baterii“, tedy v tomto případě během testu baterie. Tím se testovací systém stává prvním svého druhu. Je tak možné v tomto zařízení provádět zátěžový test pro různé systémy akumulace elektrické energie a sledovat, jaké procesy probíhají uvnitř během samotného testu.

Teplo, chlad a vlhkost jsou hlavní nepříznivé vlivy okolního prostředí, které působí na baterie v elektrických automobilech, e-kolech nebo v solárních systémech. Nyní lze nově pomocí testovacího systému zkoumat změny v těchto bateriích pod působením široké škály různých vlivů okolního prostředí. Vědci ze společného výzkumného střediska očekávají výsledky testů, které zvýší bezpečnost, životnost a výkon baterií. Dalším cílem je vývoj nových norem pro použití v Evropské Unii.

Vědci také hodlají použít snímky CT k nalezení vnitřních slabých míst v bateriích. Chemické procesy uvnitř baterie lze tedy dynamicky sledovat například za stresových podmínek. Celý externí testovací prostor lze navíc přesouvat na lineárním vedení, aby bylo možné zaostřit obrazy CT. V kombinaci s otočným stolem je během zkoušek možný také 360° pohled na DUT (Device Under Test – tj. zařízení v testu - zkušební vzorek). Baterie jsou během počítačového tomografického záznamu namáhány nad rámec obvyklých limitů své běžné zátěže a při extrémních podmínek okolního prostředí.

Bezpečnostní zařízení zaručuje bezpečné zátěžové testy

Bezpečnost a ochrana personálu, který operuje se zkušebním zařízením, je nejvyšší prioritou. Proto byl pro ochranu před radiací z CT realizován externí testovací prostor v instalační místnosti opláštěné olovem na vnější straně. Během zátěžových testů na baterii existuje i riziko přehřátí, požáru nebo dokonce výbuchu. Aby se zabránilo výbuchům, je externí testovací prostor vybaven ochrannými opatřeními pro klasifikaci ATEX zóna 1.

https://kaitrade.cz/media/aktuality/batery-testing/batery-kaitrade.jpg

Náš partner, společnost Weiss Umwelttechnik navíc vybavila celý systém ochrannými opatřeními, která splňují klasifikaci až do úrovně nebezpečí EUCAR 6. Klimatizační jednotka je mimo instalační místnost chráněna před paprsky z CT. Aby se zajistilo, že nedojde k žádným únikům vyzařování CT záření, musí být přívodní potrubí pro ovládání klimatizace a potrubí pro odvod plynu vyvedeno labyrintem potrubí z olověného prostoru. Trvalá řízená inertizace zkušebního prostoru je realizována jako ochranné opatření. Proto je vždy přivedeno jen tolik dusíku (N2), jaké je z bezpečnostního hlediska nutné. Čtyři různé senzory plynu monitorují celý testovací prostor, dva další olověnou instalační místnost, aby detekovaly případné netěsnosti DUT  - testované baterie.

Společnost Fraunhofer byla pověřena stavbou zkušebny baterií v Holandském Pettenu. Tato společnost také prozkoumala vhodný materiál, který by umožňoval pronikání záření CT a současně zajišťoval plynotěsnost zkušebního prostoru. Spolu s partnerským Diondo, specialistou na průmyslovou počítačovou tomografii, Weiss Umwelttechnik plánoval a zrealizoval klimatickou část testovacího systému, včetně veškerého bezpečnostního vybavení.

Pokud vás zajímá více novinek z oblasti testovaní bateriových systémů, poptejte se našich odborníků

Produkty a řešení, které nabízíme

Poptávkový
formulář

Další aktuality